Informasjon om å koble til Disney+

Koble til Disney+ er kun tilgjengelig dersom du befinner deg i Norge.

Dersom du oppholder deg i utlandet og ønsker å koble til Disney+, ber vi deg om å kontakte kundeservice.

Denne siden oppdateres dersom det skjer endringer.