Sponsing

TV 2 mottar mange forespørsler premier, prosjekter, og spons av arrangementer.

Ta kontakt med oss via kontaktskjema (velg Annet > Sponsing). Vi kan dessverre ikke gi støtte til alle som kontakter oss, men vi behandler din forespørsel fortløpende.