Stemme på deltaker

Stem på din favorittdeltaker! 🎤

Når sendingen er i gang, åpnes det for å stemme på følgende to måter:


 tv2.no (3 gratis stemmer) 🎵

Via SMS (kr 5 pr stemme) 👯‍♂️

  • Du kan stemme via SMS. Send deltakernummeret til 26700.

Returmelding, altså kvittering, kommer fra et annet telefonnummer enn 26700. Hvilket nummer det er, varierer mellom telefonoperatørene.

Det er ikke mulig å svare på returmelding eller stemme via returnummeret. Kun via 26700.

Vær obs på at ved stor pågang med stemming via SMS, kan returmelding bli noe forsinket. Om du skulle motta returmelding etter sendeslutt, har vi likevel fått registrert din stemme.

Vårt stemmesystem er lagt opp til at kapasitet har førsteprioritet å registrere stemmene, og siste prioritet er å sende kvittering. Slik får vi tatt imot og behandlet alle stemmene ved stor pågang.

Stemmer registreres kun under direktesendingen lørdag kveld, i sanntid.
Om du stemmer når du ser opptak eller reprise av programmet, så vil ikke stemmen telles. Det samme gjelder før programstart og etter programslutt.