Til forsiden

Reklame og spons på TV 2 Play

TV 2 Play kan du se sponsorvignetter, sponsor overlay og reklamefilmer i forbindelse med våre programmer.

Sponsorvignetter og spons overlay brukes der vi er lovpålagt å vise hvem som har gitt tilskudd til å lage programmene, mens reklamefilmer vises i pausene mellom ulike programmer.

Du vil se sponsorvignetter og sponsor overlay uavhengig av hvilken pakke du har valgt. Reklamefilmene som går på kanalene vil være de samme uansett pakke. Ved å velge en pakke uten reklame fjerner du reklamefilmene i forbindelse med annet innhold enn TV 2-kanalene.

Spons overlay vises på skjermen som en logo nede i høyre hjørne. Dersom du pauser programmet hvor spons overlay er brukt vil logoen komme over hele skjermen fram til du starter programmet igjen. Når programmet er ferdig vil du se logoen på nytt.

Målet med endringen er å gi deg en bedre brukeropplevelse da programmet vil starte raskere enn ved bruk av sponsorvignetter.

Aktøren du ser logoen til har gitt tilskudd til produksjonen eller sendingen av programmet og vi er derfor lovpålagt å vise hvem de er. På denne måten kan du som seer vite hvem det er som har bidratt for at programmet er blitt laget.

Sponsorvignetter kommer opp rett før programmet eller sportssendingen begynner. Du vil høre en stemme som sier "programmet presenteres av ..." før de aktuelle aktørene leses opp samtidig som logoen deres vises.

Aktøren som oppgis som sponsor har gitt tilskudd til produksjonen eller sendingen av programmet og vi er derfor lovpålagt å vise hvem de er. På denne måten kan du som seer vite hvem det er som har bidratt for at programmet er blitt laget.

Et eksempel på sponsormerking kan du for eksempel se før Tid for Hjem sesong 20 episode 1 , hvor blant annet en produsent av maling blir lest opp.

Dersom du har valgt en pakke med reklame eller ser på våre lineærkanaler vil du i tillegg til sponsormerking møte på reklame i form av reklamefilmer. Til forskjell til sponsormerking hvor vi er pålagt å vise hvem som har gitt tilskudd til produksjonen eller sendingen av programmet, vil en reklamefilm argumentere for at du skal kjøpe et produkt eller en tjeneste.

Aktøren som reklamerer har ikke noe tilknytning til produksjonen av programmet. Eksempler på reklamefilmer er filmene som kjemper om priser i Gullfisken.

Dersom du velger en pakke uten reklame vil du møte på reklamefilmer når du ser på direktesendt sport, eller en av våre direktekanaler.

Abonnement uten reklame

Du kan velge om du ønsker en pakke med eller uten reklame. I pakkene uten reklame vil det være reklame dersom du ser på direktesendt sport eller en av våre direktekanaler da dette er en del av sendingen.