Til forsiden

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i TV 2 Nyheter

Slik benytter TV 2 Nyheters journalister kunstig intelligens, og disse publiseringsreglene forholder vi oss til.

Av Chris Ronald Hermansen
Stemningsbilde fra kontoret.Stemningsbilde fra kontoret.
Foto: TV 2

Verktøy som gjør det mulig å ta i bruk ulike former for kunstig intelligens (AI) er i rask utvikling. Både avanserte språkmodeller som ChatGPT og ulike former for generativ AI (Midjourney, Dall-E, etc) er nå tilgjengelig for alle og kan være fristende å ta i bruk i redaksjonell virksomhet.

For å sikre at vi overholder redaksjonelle krav i møte med denne teknologien, gjelder følgende retningslinjer:

Journalistisk atferd

TV 2 Nyheter skal alltid være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Opplysninger som fremskaffes ved bruk av språkmodeller bygget på kunstig intelligens i researchfase, skal alltid kontrolleres mot minst én annen kilde.

Oppsummering, sammenfatning og annen behandling av større mengder tekst utført av språkmodell-tjenester skal alltid kontrolleres manuelt før publisering.

TV 2 Nyheter skal verne om våre kilder.

Husk at kildebeskyttelsen også gjelder for språkmodeller som er bygget på kunstig intelligens.

Det vil si at man må være ekstra varsom med å legge inn sensitive eller personopplysninger i slike tjenester. Det gjelder alle opplysninger som kan skade eller gi ulemper for kilder.

Vi skal generelt vise varsomhet med å dele upublisert materiale i disse tjenestene.

Reporter i TV 2Reporter i TV 2
Foto: TV 2

Publiseringsregler

TV 2 Nyheter skal verne om det journalistiske fotografiets troverdighet.

Vi skal som hovedregel ikke publisere AI-genererte bilder eller videoer på noen av våre plattformer.

Vi kan unntaksvis publisere AI-genererte bilder eller videoer, for eksempel om vi omtaler teknologien redaksjonelt. Det skal i slike tilfeller tydelig fremgå for brukerne våre at bildet/videoen er generert av et AI-verktøy.

Redaksjonsleder skal alltid involveres i forkant av publisering av AI-genererte videoer eller bilder. Det skal alltid fremgå hvilket verktøy eller hvilken tjeneste som er brukt for å generere bildet eller videoen.

Hver enkelt journalist skal alene, eller i samråd med redaksjonsleder, sikre at bruk på våre plattformer ikke er i strid med den aktuelle tjenestes rettighets- eller lisensieringsvilkår.

AI-generte bilder og videoer skal alltid tydelig merkes i arkivene våre. Egne retningslinjer for merking av denne typen innhold skal utvikles av fotovaktsjef-gruppen og bildedesken. Inntil videre skal bilder og videoer av denne typen kun lastes opp i systemene våre i samråd med fotovaktsjef og/eller bildedesk.

Journalist i TV 2Journalist i TV 2
Foto: TV 2

Retningslinjene vil oppdateres

Disse retningslinjene må endres i takt med utviklingen. Dette er første versjon av retningslinjene, og disse må oppdateres fortløpende.

Ved usikkerhet om man opptrer i henhold til retningslinjene skal redaksjonsleder alltid involveres.