Til forsiden

Enhetsregistrering

Du kan veksle mellom å bruke opp til 5 ulike avspillingsenheter på TV 2 Play.

Dersom du får melding om at du har for mange enheter registrert, kan du slette en eller flere for å fortsette å se det du hadde planlagt.

Du kan fjerne enheter ved å gå inn på Konto-siden og klikke på Enheter under Innstillinger på TV 2 Play. Klikk på Fjern enhet på den avspillingsenheten du vi fjerne.

Mobil hvor konto-siden er på skjermerMobil hvor konto-siden er på skjermer

En enhet blir automatisk registrert når du starter avspilling på TV 2 Play.


Enheten blir liggende i listen inntil du fjerner den på Konto-sidene.

Når maksimalt antall enheter er registrert, vil det komme en melding om dette, og innhold vil ikke starte ved forsøk på avspilling på en ny enhet.

Vi er pålagt å ha en begrensning på fem enheter av gangen fra enkelte produsenter av innhold.

Du kan fortsatt bruke de enhetene du vil, så lenge du husker å fjerne de du bruker minst, slik at du får plass på listen.

Fikk du ikke svar?