Til forsiden

Din TV 2-konto er låst

Lås opp kontoen din

Dersom du har for mange mislykkede innloggingsforsøk på TV 2-kontoen din, sender vi deg en e-post der vi opplyser deg om at TV 2-kontoen er låst. E-posten sendes fra do.not.reply@tv2.no

For å åpne TV 2-kontoen din igjen, må du følge stegene i e-posten. Opplever du problemer med dette kan du ta kontakt med kundeservice.

Vi ønsker å forhindre at uvedkommende får logget seg inn på TV 2-kontoen din. Derfor låser vi kontoen å ber deg om å låse den opp igjen.

Følg stegene i e-posten vi har sendt deg.

Om du opplever problemer, kan du kontakte kundeservice.